Member List: Shinsengumi Accounting Personnel & Corporals

Accounting Personnel and Corporals

1.Aoyagi Makitarou

2.Ootani Isao

3.Ozeki Yashirou

4.Kawai Kisaburou

5.Kanzaki Hibumi

6.Sakai Hyougo

7.Nakamura Kendou

8.Yada Kennosuke

9.Abe Jurou

10.Ikeda Kosaburou

11.Itou Tetsugorou

12.Okuzawa Eisuke

13.Ohara Kouzou

14.Kazurayamatake Hachirou

15.Kanou Washio

16.Kinoshita Iwao

17.Kumebe Masachika

18.Kondou Yoshisuke

19.Sanada Shimenoshin

20.Shimura Takezou

21.Tomiyama Yahee

22.Nakanishi Noburu

23.Nakamura Kojirou

24.Nemajiri Kobungo

25.Hashimoto Kaisuke

26.Maeno Gorou

27.Yokokura Jingorou